Zapowiedzi- co przed nami

Plan spotkań w roku 2019

 

 „Przemodlić swoje życie razem z Janem Chrzcicielem”.
Sesja weekendowa 22.03-24.03.2019r.Spotkanie poprowadzi ks. Piotr Kwiecień CM
kapłan Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.
Pełnił funkcję Dyrektora Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia.

„Najpiękniejszym miejscem doświadczenia bliskości Boga jest historia własnego życia”.
Uczestnicy będą zaproszeni, by w historii własnego życia odkryć obecność Boga.
Aby poczuć się obdarowanym przez Boga, i  aby zrodziła się wdzięczność za Bożą hojność i radość z własnego życia.
Będziemy zaproszeni, aby odkryć historię swego życia nie jako historię grzechu czy słabości, ale jako historię zbawienia.
Piękno i bliskość Boga obecnego w codzienności pomoże nam odkryć św. Jan Chrzciciel, ze swoją historią życia. Przemodlić życie, aby bardziej wierzyć i umacniać braci w wierze.

 

 _________________________________________________________________

„Przebaczenie – droga do wolności”
 Bibliodrama 21.06-23.06.2019r.

Warsztaty biblijno-psychologiczne poprowadzi ks.dr Tomasz Knop 
kapłan archidiecezji częstochowskiej, teolog duchowości, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, kapelan Hospicjum w Częstochowie, kierownik duchowy, rekolekcjonista, psychoterapeuta, psychodramatysta, bibliodramatysta.

„Bibliodrama jest otwartym procesem interakcji między tekstem biblijnym i jakąś grupą, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest nowe doświadczenie religijne i zrozumienie Biblii na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi.” (Lexikon fur Theologie und Kirche, s. 415)

Składa się z trzech etapów:
– czytanie i rozważanie we wspólnocie fragmentu Pisma Świętego
– wybór roli i gra wybranej sceny biblijnej
– wspólne omówienie doświadczeń i przeżyć

Każdy z nas doświadcza krzywdy i cierpi z jej powodu. Jednocześnie każdy z nas bywa tym, który sprawia ból innym, stając się sprawcą cierpienia. Proces przebaczenia jest drogą do wolności dla tego, który doświadcza zranienia, i dla tego, który jest jego sprawcą. Uwalnia zarówno od poczucia krzywdy, jak i poczucia winy. Egzystencjalne doświadczenie krzywdy i przebaczenia należy do najbardziej podstawowych przeżyć ludzkich.

Na warsztatach podjęte zostaną ważne pytania:
– Jak przebaczać?
– Jak przebaczyć bliźniemu, sobie samemu, Bogu?
– Co będzie, jeśli nie przebaczę?

„Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności,
jest kluczem w naszym ręku od własnej celi więziennej”

kard. Stefan Wyszyński

__________________________________________________________

„Lectio Divina- styl życia chrześcijańskiego”
Termin: 21.09-29.09.2019 r.
Rekolekcje ośmiodniowe, Etapy I,II, III oraz Pogłębienie.

Przeżywane w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu, z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego.
Zapisy przyjmujemy od 1 stycznia.
Ze względu na to, że  rekolekcje trwają osiem pełnych dni i są związane z duzym wysiłkiem organizacyjnym jakim jest zaproszenie kilku kierowników duchowych, zapisy przymujemy wraz z przedpłatą.
Szczegóły wkrótce w aktualnościach.

Rekolekcje poprowadzą księża Salwatorianie z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie:
Ks. Joachim Stencel SDS oraz ks. Daniel Banaszkiewicz SDS.

_______________________________________________________________

„Cała Piękna”

Sesja weekendowa 25.10-27.10.2019r.

Spotkanie poprowadzi ks. Krzysztof Wons SDS
Dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.
Od początku była i jest cała piękna.
Co chcemy powiedzieć, kiedy mówimy o Maryi, że jest cała piękna? Skąd czerpiemy to przekonanie? Czy nie jest to jedynie nasza pobożna insynuacja, wymysł naszej maryjnej religijności, wytwór ckliwego sentymentalizmu?
Tytuł Cała Piękna nie jest dewocyjnym pomysłem. Nie wytworzyła go ludzka pobożność. Ma korzenie głęboko biblijne. Wyrósł z głębi stronic Pisma Świętego. Tylko Biblia- może nam odpowiedzieć na pytanie: co to znaczy, że Maryja jest cała piękna?  Gdy ją czytamy, odsłania nam stopniowo piękno Maryi, podobnie jak odsłania się ikona w trakcie pisania. W Słowie jak w lustrze możemy zobaczyć Jej piękne oblicze, które podnosi nas, gdy zmizerowani pochylamy twarz ku ziemi.

Przywraca nadzieję, gdy już się sobie nie podobamy, nie wierzymy, że Bóg ukrył w nas cząstkę swego Boskiego piękna. Bóg podarował nam Maryję, aby Jej piękno wlewało w duszę nadzieję, że także w nas może się odsłonić „wieczny wzór piękna”.

Pójdziemy drogą, która dla Maryi była umiłowana. Na niej odsłoniło się całe Jej piękno. Tradycja nazwała ją lectio divina.

 

_____________________________________________________________

 

Szczegółowe informacje o planowanych spotkaniach będą zamieszczane w aktualnościach.