Zapowiedzi- co przed nami

 (szczegółowe informacje będą zamieszczane w aktualnościach) 

Program na rok 2018

 

 Czy chcesz być zdrowy?” 
Sesja weekendowa do ew. św. Jana 5,1-18
Termin 16-18 marca 2018 r.


Zmagamy się z różnymi dolegliwościami fizycznymi, psychicznymi i duchowymi.
Wyczekujemy z upragnieniem dnia, w którym ktoś zdejmie z nas ciężar paraliżującej bezradności.
Czujemy się samotni. Ból nie pozwala nam przeczuć bliskości Jezusa, który jako pierwszy
pragnie naszego zdrowia, a uzdrowienie uzależnia od naszej decyzji.
Pyta nas, czy naprawdę chcemy wyzdrowieć.
Autor konferencji zaprasza do spotkania z Jezusem, który uzdrawia przy „sadzawce” Słowa.

Sesję poprowadzi- ks. Joachim Stencel SDS
rekolekcjonista, kierownik duchowy,
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

____________________________________________________________________
Na czerwiec planowaliśmy Sesję o „Uczuciach kochanych” i ksiądz Krzysztof cieszył się na nasze spotkanie. Niestety, nie jest to już możliwe. Planowana Sesja  nie odbędzie się.  Ksiądz Grzywocz pozostaje ciągle obecny w mojej pamięci. Spotkania i rozmowy z Nim były dla mnie bardzo cenne. Jego szacunek dla drugiej osoby, zrozumienie, kultura słowa… Otrzymałam od ks. Krzysztofa coś bardzo cennego: świadomość że pierwsze, najważniejsze  jest spotkanie.

„Spotkanie jest przed katharsis, moralnością, spotkanie jest przed nawróceniem. Nie można karać człowieka brakiem spotkania. Tam gdzie nie ma ciepłych, czułych spotkań ludzie chorują, stają się coraz bardziej niemoralni. Zaburzona moralność jest zawsze owocem kiepskich spotkań. Tam gdzie nie ma głębokich, osobistych, czułych spotkań, tam nie będzie dobrej moralności.
Tam będą ludzie chorzy i somatycznie, i psychicznie, i duchowo.

fragment Homilii ks. Grzywocza wygłoszonej w czasie Sesji w naszej Szkole.

Z wdzięcznością za dar spotkania- Jadwiga Zielińska

„Uczucia kochane”
Sesja weekendowa.
Termin 8-10 czerwca 2018 r.

______________________________________________________________

Lectio Divina – styl życia chrześcijańskiego”
Rekolekcje ośmiodniowe.
Termin 22-30 września 2018 r.

Trwające osiem dni Rekolekcje Lectio divina oparte są na wielowiekowej praktyce
modlitwy Słowem Bożym. Jest ona dostępna dla wszystkich wierzących, którzy pragną zażyłości
ze Słowem Bożym. Składają się na nią cztery etapy modlitwy,
realizowane każdego dnia rekolekcji: lectio (czytanie) –
meditatio (medytacja) – oratio (modlitwa) – contemplatio (kontemplacja).
Są przeżywane w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu,
z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego.

Rekolekcje poprowadzą-
duszpasterze z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

 

________________________________________________________________

Życie duchowe i codzienność – „Marta, Maria i ja”
Sesja weekendowa do ew. św. Łukasza 10,38- 42
Termin 19-21 października 2018 r.


Chcemy pójść drogą Marty i Marii,
aby głębiej rozeznać nasze życie duchowe, które „rozgrywa się” w samym sercu codzienności –
tam, gdzie spędzamy najwięcej czasu, w miejscach, w których spalamy najwięcej energii,
pośród zajęć najbardziej powszednich, pośród spraw, które nas pasjonują,
ale i tych, które rodzą w nas najwięcej napięcia.

Sesję poprowadzi- ks. Krzysztof Wons SDS
rekolekcjonista, kierownik duchowy,
dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

 

_______________________________________________________________