Zapowiedzi- co przed nami

Terminy na 2022 – tematy w trakcie ustalania

 

 

17-25.09.2022        Rekolekcje Lectio Divina

21-23.10.2022        Sesja weekendowa z ks.Krzysztofem Wonsem

 

_____________________________________________________________

Wielka Uczta”

Cykl spotkań medytacyjnych do Ewangelii Łk 14,  1-24 

„Pewien człowiek wyprawił wielka ucztę i zaprosił wielu“.  To zdanie zapisane w Ewangelii św. Łukasza stanowić będzie centrum medytacji,
Gdzie odbywa się wielka uczta? Kto jest gospodarzem i kogo zaprasza? Oto pytania, na które szukać będziemy odpowiedzi w czasie wieczornych spotkań.  Przygotowane są one w formie medytacji obrazów.
Obraz i słowo wzajemnie się dopełniają.
Obraz przekazuje uchwycone ruchy, gesty, wyraz twarzy, a słowo sprawia, że obraz ożywa  i zaczyna „przemawiać“ do patrzącego.
Obrazy, którymi pragnę się podzielić, towarzyszyły mi od dawna. Stopniowo poukładały się w całość i wzajemnie dopełniły. I tak powstało pięć stołów, przy których będziemy mogli „usiąść“ słuchając rozważań o zaproszonych na ucztę.
Stół pierwszy- o tych, którzy zaprosili…
 -drugi- o tych, którzy zostali zaproszeni…
  -trzeci- o tych, którzy walczą…
 – czwarty- o tych, którzy zostali…
  -piąty- o tych, którzy są blisko..
***
Cykl pięciu spotkań będzie prowadzony w formie online. To oznacza, że każdy z nas pozostanie w domu, przy swoim stole.
To bardzo dobre miejsce i pasuje do treści medytacji.
Autorką sesji jest Jadwiga Zielińska, założycielka Szkoły Modlitwy, od lat związana z CFD w Krakowie oraz w Trzebini, doświadczona jako osoba towarzysząca i kierownik duchowy podczas rekolekcji Lectio Divina.
Odpowiednio wcześniej każdy uczestnik otrzyma kolejne obrazy, które będą tłem naszych rozważań.
Wymagania techniczne do wzięcia udziału to aplikacja ZOOM.Chętni uczestnicy, którzy odpowiedzą na zaproszenie dostaną dane do zalogowana się na nasz webinar w aplikacji ZOOM.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Zapisy poprzez adres mailowy:   poczta@szkola-modlitwy.de
Serdecznie zapraszam!

 TERMINY  NA ŻYCZENIE  DO USTALENIA

e-mail: poczta@szkola-modlitwy.de

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje o planowanych spotkaniach będą zamieszczane w aktualnościach.