Okruchy Słowa

 

Strona „Okruchy Słowa” przeznaczona jest do umieszczania Homilii, fragmentów konferencji, jak również krótkich wypowiedzi i zdań. Takich właśnie większych i mniejszych okruchów. Skromnych, ale mamy nadzieję że pożywnych. Zapraszamy.

„Wierzyć- to nic innego, jak w nocy świata dotknąć ręki Boga
i tak w ciszy słuchać Słowa i dostrzec Miłość.”

Benedykt XVI


 

„Każdy dramat, który nas spotyka, jest okraszony łzami Jezusa”
Homilia J 11,1-45
ks. Joachima Stencel SDS z Sesji „Dom na skale”
Opracowanie- JZ.
Tekst nieautoryzowany. Zachowano styl języka mówionego.

W odkrywaniu i zgłębianiu tajemnicy naszego domu życia przychodzimy do tej tajemnicy w Słowie dzisiejszej liturgii, która nie omija żadnego domu. Słowo Boże prowadzi nas do tajemnicy śmierci. Każdy z nas już niejednokrotnie otarł się o tą tajemnicę. Wiemy, że zawsze jest to trudne przeżycie, kiedy umiera ktoś bliski, zwłaszcza ktoś nam drogi… (kliknij żeby zobaczyć całość)


„Świątynia Boga”
Homilia 

ks. Joachima Stencel SDS z Sesji „Dom na skale”
Opracowanie -JZ.
Tekst nieautoryzowany. Zachowano styl języka mówionego.
„To już trzeci raz, jak Jezus udaje się do Jerozolimy. Trzeci raz udaje się wtedy, kiedy jest święto. Za pierwszym razem- jak pamiętamy- Jezus poszedł w związku ze świętem Paschy. Wtedy zrobił porządek w Świątyni. Powywracał stoły, przypomniał że Świątynia to nie targowisko… (kliknij żeby zobaczyć całość)


image-0-02-01-5ded98e94bc13d5cb92d2cce2038f7927a4024f3766e3de0455cba708f8dceaf-v

 

„Zawalczyć o więź”
Homilia Łk 16,19-31
ks. Joachima Stencel SDS z dziewiątego dnia
Rekolekcji lectio divina.

Opracowanie- JZ.
Tekst nieautoryzowany.
Zachowano styl języka mówionego.

„Ty człowiecze Boży podążaj. Walcz w dobrych zawodach. To do każdego z nas dzisiaj tak Bóg mówi. Każdy z nas jest dzieckiem Boga. Każdy z nas został obdarowany wielką łaską. Łaską dziecięctwa Bożego… (kliknij żeby zobaczyć całość)


image-0-02-01-287987591e82d991663f7342834c660e274a081d9c801ba7afb9bbe630e2c790-v


„Chodź za tym, co pociąga twoje oczy…”

Homilia Łk 9,43b-45 
ks. Andrzeja Drogoś SDS z ósmego dnia Rekolekcji lectio divina. Opracowanie- JZ.
Tekst nieautoryzowany. Zachowano styl języka mówionego.

„Bóg nas prowadzi swoimi drogami. Nie są to drogi, które wyznaczamy sobie my sami. Bóg ma z nami i wobec nas swój plan. On najlepiej wie, czego nam w danej chwili potrzeba… (kliknij żeby zobaczyć całość)


drzwi, 2016.05.09 o 20:07 #2


„Na wszystko w życiu jest czas”

Homilia Łk 9,18-22
ks. Joachima Stencel SDS z siódmego dnia Rekolekcji lectio divina.
Opracowanie- JZ.
Tekst nieautoryzowany. Zachowano styl języka mówionego.

„Na wszystko w życiu jest czas. I Pan Bóg daje nam ten czas. Czas tych rekolekcji, czas zasłuchania w Jego Słowo- to czas, gdzie On porządkuje nasze życie… (kliknij żeby zobaczyć całość)


20160805_200927-kopia

„Bo nie nasyci się oko patrzeniem, ani ucho nie napełni słuchaniem…”

Homilia Łk 9,7-9
ks. Andrzeja Drogoś SDS z szóstego dnia Rekolekcji lectio divina. Opracowanie- JZ.
Tekst nieautoryzowany. Zachowano styl języka mówionego.

„Niekiedy jest tak, że Boże Słowo jest dla nas ukojeniem, ale czasami Boże Słowo niepokoi. Człowiek nie zdoła wyrazić wszystkiego słowami. Mówi autor Księgi Koheleta: „Bo nie nasyci się oko patrzeniem, ani ucho nie napełni się słuchaniem.” (kliknij żeby zobaczyć całość)


20161020_162029

 

„Ujrzał go siedzącego na komorze celnej”
Homilia Mt 9,9-13
ks. Joachima Stencel SDS z piątego dnia Rekolekcji lectio divina.
Opracowanie- JZ.
Tekst nieautoryzowany. Zachowano styl języka mówionego.

„Ile w tym nadziei dla każdego i każdej z nas. W tym ważnym momencie naszych rekolekcji… to już połowa. Kiedy każdy z nas doświadcza bardzo ważnego słowa przełomowego, do którego prowadził nas Jezus, i prowadzi. Dzisiejsze słowa Ewangelii są taką ważną pieczęcią, która pomoże nam dokonać kolejnego ważnego kroku w stronę Jezusa. (kliknij żeby zobaczyć całość)


20160921_120255

„Moja matka i moi bracia”
Homilia Łk 8,19-21
ks. Andrzej Drogoś SDS z czwartego dnia Rekolekcji lectio divina
Opracowanie- JZ.
Tekst nieautoryzowany. Zachowano styl języka mówionego

Zapytam siebie- jakie uczucia rodziły się w moim sercu gdy słuchałem dzisiejszej Ewangelii. Może pytałem sam siebie: jak Jezus- uosobienie miłości, dobroci, łaskawości- mógł się tak okrutnie zachować wobec swoich najbliższych. On się nie zachował okrutnie wobec swoich najbliższych. (kliknij żeby zobaczyć całość)


img-20160913-wa0000-kopia

„Światło na świeczniku”
Homilia Łk 8,16-18

ks. Joachima Stencel  SDS z trzeciego dnia Rekolekcji lectio divina.
Opracowanie- Jadwiga Zielińska.
Tekst nie jest autoryzowany. Zachowano styl języka mówionego.

 

„Kiedy rozpoczynaliśmy rekolekcje słowem Ewangelii, to była przypowieść o siewcy. I o czterech rodzajach gleby. I tam Jezus do słuchających Go swoich uczniów zwrócił uwagę na wartość słuchania. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. (kliknij żeby zobaczyć całość)


twarz„Nie możecie służyć Bogu i mamonie.”
Homilia Łk 16,10-13 

ks. Andrzeja Drogoś SDS z drugiego dnia Rekolekcji lectio divina.
Opracowanie- Jadwiga Zielińska.
Tekst nie jest autoryzowany. Zachowano styl języka mówionego

 

„Każdy z nas nie raz pewnie w swoim życiu wybrał drogę na skróty. I dosłownie i w przenośni. Bóg nas uczy, że na drodze wiary nie ma dróg na skróty… (kliknij żeby zobaczyć całość)


20160925_101315

„Siewca wyszedł siać swoje ziarno”
Homilia Łk 8,4-15

ks. Joachima Stencel SDS z pierwszego dnia Rekolekcji lectio divina.
Opracowanie- Jadwiga Zielińska.
Tekst nie jest autoryzowany. Zachowano styl języka mówionego.

„To bardzo ważne Słowo dla nas u początku tych rekolekcji. Ale nie tylko. Jest to Słowo ważne dla każdego ucznia, który próbuje iść za Jezusem. Uczniowie już sporo czasu idą za Jezusem…. Dzisiaj słyszymy że idą tłumy. Nagle- Jezus mówi tę przypowieść. U Pana Jezusa nic się nie dzieje bez przyczyny… (kliknij żeby zobaczyć całość)


grz_2

„Zobaczył i ucieszył się”. Homilia do Dz 11, 21b-26;13, 1-3
ks. Krzysztofa Grzywocza, z drugiego dnia Sesji
„Kierownictwo duchowe a uczucia niekochane”  

Opracowanie – Wanda Janiszewski.
Tekst nie jest autoryzowany.

„Chciałbym w tej homilii zwrócić uwagę na jeden aspekt, jeden wątek, jeden obraz. Jest ich bardzo wiele, można by cały dzień rozważać bogactwo tych tekstów z Dziejów Apostolskich, z Psalmu i z Ewangelii. Chciałbym wybrać jeden w kontekście tych dni, w których rozważamy związek życia duchowego, kierownictwa duchowego ze światem naszych uczuć, naszych emocji. Widzimy postać św. Barnaby, którego wysyła Kościół w Jerozolimie żeby sprawdził co się dzieje w Antiochii… (kliknij żeby zobaczyć całość)


grz_3

„Spotkanie”. Homilia do 2 Sm 12, 1. 7-10.13; Ga 2, 16. 19-21; Łk 7, 36-8,3
ks. Krzysztofa Grzywocza, z trzeciego dnia Sesji
„Kierownictwo duchowe a uczucia niekochane”  

Opracowanie – Wanda Janiszewski.
Tekst nie jest autoryzowany.

„Spotkanie nie jest nagrodą za porządne życie. Będziesz porządny, nie będziesz grzeszył, to może się kiedyś spotkamy. Będziemy razem z tobą, porozmawiamy wtedy, kiedy się zmienisz. Strasznie niebezpieczna teza. Jedna z najbardziej złowrogich tez, która może zniszczyć życie rodzinne, przyjaźnie, całą kulturę europejską. Chrystus łamie tę zasadę i naraża się tym, którzy sądzą inaczej… (kliknij żeby zobaczyć całość)


grz_1

„Eliaszowa grota”. Homilia do 1 Krl 19, 9a. 11-16
ks. Krzysztofa Grzywocza, z pierwszego dnia Sesji
„Kierownictwo duchowe a uczucia niekochane”  

Opracowanie – Wanda Janiszewski.
Tekst nie jest autoryzowany.

„W tych dniach czytamy kilka opowieści o proroku Eliaszu. Dzisiaj widzimy proroka Eliasza, który wchodzi na górę Horeb i do groty – aby tam przenocować. Jest to szczególny symbol – grota do której wchodzi prorok Eliasz. Bardzo pojemny symbol, pojemna metafora. Może symbolizować także nasze groty, nasze wewnętrzne miejsca… (kliknij żeby zobaczyć całość)


20160424_101501„Początek drogi”. Homilia  Łk 24,1-12
ks. Krzysztofa Wonsa SDS, z pierwszego dnia Sesji
„Uczniowie do Emaus – uzdrawianie serca przez modlitwę Słowem Bożym”
Opracowanie – Wanda Janiszewski.
Tekst nie jest autoryzowany.

„W tych dniach chciałbym wam zaproponować, byśmy razem przeszli pewną drogę. Drogę, którą opowiedział Łukasz w swojej Ewangelii… (kliknij żeby zobaczyć całość)


znaki, 2016.04.28 o 09:59 #2

Fragmenty z ostatniej konferencji ks. Krzysztofa Wonsa SDS wygłoszonej w czasie Sesji „Uczniowie do Emaus – uzdrawianie serca przez modlitwę Słowem Bożym”
Opracowanie – Jadwiga Zielińska.
Tekst nie jest autoryzowany.

„W tej ostatniej konferencji chciałbym zwrócić uwagę na pewne znaki życia, które mogą sygnalizować że nasze serce zdrowieje. Po czym możemy poznać, że serce zdrowieje? nasze myśli, sumienie? Że zdrowe stają sią nasze decyzje? (kliknij żeby zobaczyć całość)