„Moja matka i moi bracia”

20160921_120255

„Moja matka i moi bracia”
Homilia Łk 8,19-21
ks. Andrzej Drogoś SDS z czwartego dnia Rekolekcji lectio divina
Opracowanie- JZ.
Tekst nieautoryzowany. Zachowano styl języka mówionego

Zapytam siebie- jakie uczucia rodziły się w moim sercu gdy słuchałem dzisiejszej Ewangelii. Może pytałem sam siebie: jak Jezus- uosobienie miłości, dobroci, łaskawości- mógł się tak okrutnie zachować wobec swoich najbliższych. On się nie zachował okrutnie wobec swoich najbliższych. On nie deprecjonował ich znaczenia, ich roli w Jego życiu. On nie zaprzeczył, że Jego matka jest Jego matką i Jego krewni- Jego krewnymi. On tylko swoim słuchaczom chciał pokazać, że dla Niego znaczenie mają ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Nie tylko słuchają.Ci, którzy słuchają i wypełniają je. Że oni są dla Niego jak matka i jak bracia. Jak siostry. Jezus nas uczy w szkole słuchania Słowa Bożego i przypomina nam, że ci, którzy słuchają Jego Słowa są dla Niego więcej niż bliskimi. Więcej niż przyjaciółmi. Są Jego rodziną. Ale chce, abyśmy zrozumieli, że słuchanie Słowa Bożego nie wystarczy. Bo błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Zachowują je wiernie. Słuchanie Słowa Bożego powinno nas prowadzić do życia Słowem Bożym. Bo odpowiedzią na Słowo jest nie tylko słowo. Odpowiedzią na słowo Boga, które słyszę, które przyjmuję- jest nie tylko moje słowo, ale przede wszystkim moje życie.

Jakże piękne, jakże głębokie są słowa psalmu, którymi modliliśmy się przed chwilą: błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim. Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, bo wybrałem drogę prawdy i pragnę Twoich wyroków. Ucz mnie Panie, bym przestrzegał twego prawa i zachowywał je całym sercem. Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań. Ścieżką Twojego Słowa, bo przynoszą mi radość.
Dziękujmy Bogu, że objawia się nam i daje nam siebie nie tylko w Eucharystii ale również w swoim Słowie. Dziękujmy Bogu za to, że Jego słowo prowadzi nas do Jego obecności w Eucharystii. A kontemplowanie Jego obecności w Eucharystii otwiera nas na przyjęcie Bożego Słowa. I prośmy, abyśmy wiernie i uważnie słuchali Bożego Słowa. Ale przede wszystkim prośmy o to, abyśmy Bożym Słowem żyli. Abyśmy je wypełniali. Abyśmy je wiernie zachowywali w swoim życiu.”