Kontakt- zapisy

 20140926_13Zgłoszenia i zapytania dotyczące Szkoły Modlitwy

Jadwiga Zielińska                           Żaneta Klonkowska
kom : 0048 665883756                      kom: 015780305462

e-mail: poczta@szkola-modlitwy.de
strona internetowa Szkoły: http://szkola-modlitwy.de

***

Adresy Ośrodków, z którymi Szkoła współpracuje:

Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów- Kraków
strona internetowa: http://www.cfd.salwatorianie.pl

***

Centrum Formacji Duchowej „Matki Zbawiciela” Salwatorianie- Trzebinia
strona internetowa: http://www.cfdtrzebinia.salwatorianie.pl

***

Międzynarodowe Centum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie  Marianum w Carlsbergu 
strona internetowa:http://www.oaza.de/

***

Polska Ksiegarnia Chrześcijańska Capax Dei

strona internetowa: https://capaxdei.de/

Osoby prowadzące Szkołę Modlitwy Słowem Bożym

foto

Jadwiga Zielińska.Urodziłam się w 1954 r. w Warszawie. Ukończyłam Szkołę Główną Planowania i Statystyki. Jestem  żoną i matką dwójki dzieci.
Od 1980 r. mieszkałam w Niemczech, a od 2018 r. jestem na stałe w  Krakowie.
Od 1984 r.  zaangażowana  w działalność Ośrodka Ruchu Światło- Życie w Carlsbergu, organizowałam rekolekcje o różnorodnej tematyce w ramach pracy Ośrodka.
Ukończyłam czteroletnią formację drogi lectio divina.
Ponieważ obecnie mieszkam w Polsce, prowadzenie i organizację Szkoły Modlitwy przejęła Żaneta Klonkowska.


Nazywam się Żaneta Klonkowska, urodziłam się w 1976 roku w Elblągu.
Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem budownictwa,
ukończyłam Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie na ATR w Bydgoszczy. 
Od 2012 roku mieszkam w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem. Moją pasją są podróże z plecakiem w mniej popularne turystycznie miejsca. Lubię też fotografię i jogging, na który zawsze dam się namówić. W Szkole Modlitwy Słowem Bożym odnalazłam swoją drogę duchowego rozwoju.