Ogólne informacje dotyczące spotkań

Formy spotkań w Szkole Modlitwy Słowem Bożym:
Szkoła Modlitwy Słowem Bożym proponuje spotkania w następujących formach:


Sesje weekendowe.
Zaczynają się zazwyczaj w piątek po południu. Po spotkaniu wprowadzającym w temat, około godz. 18- tej jest Eucharystia, następnie kolacja, oraz pierwsza konferencja, po której wchodzimy w czas milczenia.
Program kolejnych dni przewiduje  konferencje, czas modlitwy Słowem, Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu. Uczestnicy mają możliwość korzystania z sakramentu spowiedzi i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.
Sesje kończymy w niedzielę obiadem ok. godz. 13-tej.
Każda sesja jest poświęcona jednemu tematowi związanymi z modlitwą Słowem Bożym i stanowi zamkniętą całość. 

 

Rekolekcje lectio divina
Trwają 8 dni i są przeżywane w klimacie pustyni, z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego. Na Rekolekcje są zaproszone osoby, które mając już podstawy modlitwy – np. uczestniczyły w sesji Szkoły-  chcą pogłębić swoje doświadczenie spotkania ze Słowem Bożym. Zasadnicza droga formacji obejmuje cztery etapy rekolekcji, odprawiane w corocznym odstępie czasu. Rozpoczyna się od Ewangelii św. Marka, następnie św. Mateusza, św. Łukasza i w ostatnim etapie św. Jana. Program oparty jest na egzegetycznej lekturze Ewangelii Kard. C. M. Martiniego: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”
Po czteroletniej formacji można kontynuować drogę lectio divina w seriach rekolekcji zwanych „Pogłębienie”, organizowanych w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie i Trzebini.

Bardziej szczegółowe informacje na temat drogi lectio divina znajdziesz w dziale Lectio Divina.

Kto może wziąć udział w spotkaniach?
Każdy, kto przyjmuje następujące warunki:
-osobiste zgłoszenie na listę uczestników
-zgoda na zachowanie pełnego milczenia w czasie trwania spotkania.

Miejsce spotkań. 
Spotkania Szkoły Modlitwy są organizowane w ośrodku Ruchu Światło- Życie ” Marianum”
w Carlsbergu.
Zapisy mailowo lub telefonicznie na adres Szkoły.

Cechy spotkań Szkoły Modlitwy.
Spotkania w Szkole mają dwie charakterystyczne cechy.
Pierwsza z nich dotyczy podejmowanych tematów: wszystkie związane są ze Słowem Bożym. Pragniemy pomagać tym, którzy chcąc lepiej zrozumieć Słowo Boże szukają wyjaśnień, wskazówek, pogłębienia osobistej drogi modlitwy. Z tym związana jest druga cecha spotkań- cisza. Cisza stanowi niezbędny warunek, aby osobiste spotkanie było możliwe. Może wywoływać pytania: czy to dla mnie, czy dam radę, czy wytrwam….? Poniższa refleksja jest zaproszeniem do podjęcia przygody, która w ciszy się rozpoczyna. Lecz to nie cisza jest w centrum spotkania, a Słowo Boże, które wtedy możemy lepiej, wyraźniej usłyszeć. Usłyszeć, co Bóg chce nam powiedzieć. Każdemu z osobna, każdemu inaczej-  zgodnie z jego potrzebami, możliwościami i sytuacją.