„Duch Prawdy”

„Duch Prawdy”
Homilia J.15,26-16,4a
ks. Joachima Stencel SDS z szóstego dnia
Rekolekcji lectio divina 2017 r.

Opracowanie- JZ.
Tekst nieautoryzowany.
Zachowano styl języka mówionego.

Jezus cały czas umacnia uczniów swoim słowem, swoją obecnością w wieczerniku. Dzisiaj przypomina im o Pocieszycielu: „Ja wam poślę od Ojca Ducha Prawdy, który od Ojca pochodzi”. Już wcześniej mówił, że będzie prosił Ojca ” a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy“. Uczniowie jeszcze nie mają pojęcia o Duchu, który na nich zstąpi podczas zesłania w dniu Pięćdziesiątnicy. Jezus przygotowuje ich do przyjęcia trzeciej Osoby Trójcy Świętej, kiedy wstąpi do Ojca. Przygotowuje ich i mówi im bardzo wyraźnie kim będzie ten, który zostanie posłany. Mówi im, że będzie Pocieszycielem- ale też, przede wszystkim, będzie to Duch Prawdy. Duch, który będzie obrońcą Prawdy. Duch, który poświadczy prawdę o Chrystusie.  Duch, który nie pozwoli aby prawda o Jezusie została przekręcana, pomniejszana czy przytłumiona i zniekształcona. Jezus doskonale wie, że serce każdego ucznia będzie kuszone duchem ale tym przez małe”d”: duchem kłamstwa. Dlatego umacnia serca uczniów tą dobrą nowiną. Sam jest pod działaniem tego Ducha od samego początku i wie doskonale, że gdy odejdzie, uczniowie będą potrzebowali działania tego Ducha, by nieustannie odkrywali w swoim sercu Jezusa Chrystusa, który przyszedł jako Ten, który dał świadectwo Prawdzie. Który był Prawdą, który w spotkaniu z Piłatem powie:” Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat aby dać świadectwo Prawdzie”. Moi kochani, poprzez Słowo, które rozważamy, jesteśmy pośrodku Prawdy. Prawdy, której na imię Jezus Chrystus. Dzięki Duchowi Świętemu każdy z nas może doświadczać tej jedynej Prawdy, która daje każdemu z nas sens życia, cel życia, poznanie swojego życia. Nikt z nas nie chce żyć w kłamstwie bo życie budowane na kłamstwie prowadzi do ruiny. Myśmy się już nie raz o tym przekonali. Jezus doskonale wie, że uczeń będzie kuszony do podwójnego życia -życia w kłamstwie. My z doświadczenia wiemy, co kłamstwo w naszym życiu uczyniło. Każdy z nas jest subtelnie kuszony do życia w kłamstwie. I kiedy zaczynamy iść drogą kłamstwa, to życie nasze zamienia się w proch, w ruinę. Ale też Jezus przestrzega dzisiaj uczniów, że z doświadczeniem Ducha Prawdy, życia w świetle Jezusa Chrystusa, związane są konkretne konsekwencje. A mianowicie- kto idzie Duchem Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Świętego, będzie przez tych, którzy żyją w kłamstwie, prześladowany. Tam gdzie jest Duch Prawdy, tam zawsze w człowieku, który żyje w kłamstwie, w półprawdach, będzie odzywał się ten duch sprzeciwu. Tak, jak to było w życiu Jezusa. Piłat, który był tak blisko Prawdy, który nawet bronił Jezusa, nie poszedł w głąb tej Prawdy. Nie otworzył się do końca na Jezusa. My mamy to szczęście, że nie tylko jesteśmy blisko, ale cali zanurzeni jesteśmy w tej Prawdzie. Ona nas przenika, daje nam Życie. Wydobywa nas z różnego rodzaju przejawów kłamstwa czy wręcz życia w kłamstwie. Ta Prawda daje nam oblicze prawdziwe, nie zafałszowane. Bo my nie chcemy zafałszowanego oblicza. Tylko w więzi z Jezusem potrafimy w tym życiu być osobami prawdziwymi. I wiemy, jaką cenę ponosimy w naszym życiu codziennym, kiedy stajemy po stronie Jezusa. O tym też Jezus mówi. Często ci, którzy nas odrzucają i prześladują, żyją w zakłamaniu. Nie poznali -tak jak Piłat – Jezusa, a przez niego Ojca. Dlatego my jesteśmy powołani by być dla nich drogą. Może doświadczamy od wielu żyjących w zakłamaniu prześladowań, wykluczeń, odrzuceń. To nic w porównaniu z tym, co Jezus poprzez nasze życie uczyni w nie jednym sercu przez nawrócenie. Prośmy więc, by w naszym życiu zawsze królował Duch Prawdy, Duch Jezusa Chrystusa. Amen.“