Aktualności- najbliższe spotkanie

 Bardzo prosimy o przemyślenie każdego zgłoszenia,
a w przypadku rezygnacji o pilne powiadomienie.

 Serdecznie zapraszamy na sesję weekendową w ciszy

12.05. – 14.05.2023 „Od poprawności do zażyłości. Jezus, faryzeusz i grzesznica (Łk 7, 36-50 )  ks.Joachim Stencel SDS

 

Przestrzeganie przepisów prawa i praktyk religijnych jest ważne, ale nie może być celem samym w sobie. Zatraca swój sens, gdy nie wychowuje do większej miłości do Boga i człowieka. Osobowa zażyłość z Bogiem i miłość bliźniego, zwłaszcza sponiewieranego przez grzech, pomagają badać faktyczną kondycję naszej wiary. Prawdziwym zagrożeniem dla żywotności wspólnot chrześcijańskich są nie tylko „wierzący, ale niepraktykujący”, lecz także „praktykujący, a niewierzący”. Sesja jest zaproszeniem, aby w świetle Słowa Bożego zdiagnozować duchową kondycję swojej osobistej wiary i wiary wspólnoty, do której przynależę. Tematy konferencji:

1. Gdzie jestem na drodze życia?

2. Odkrywanie oblicza Jezusa

3.Życie zafałszowane

4. Dramat bliskości bez zażyłości

5. Ze śmierci do życia – droga zażyłości

6. W promieniach nowego życia

Sesję poprowadzi: ks.Joachim Stencel SDS, doświadczony kierownik duchowy i rekolekcjonista Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Całkowity koszt uczestnictwa w sesji  wynosi 135 euro z noclegiem w starym domu i 155 euro w nowym domu. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o przemyślane zgłoszenia

Uwaga! Zapisy przyjmujemy wraz z przedpłatą 20 euro. 

W przypadku rezygnacji z udziału w sesji przedpłata nie podlega zwrotowi. Jeżeli sesja nie odbędzie się z naszej winy- kaucja zostanie zwrocona.

Przedpłata na konto:

Szkola Modlitwy – Zaneta Klonkowska

IBAN: DE58 2501 0030 0241 5533 03

BIC: PBNKDEFF

Z dopiskiem: Rekolekcje Szkoła Modlitwy

Zapisy:

poczta@szkola-modlitwy.de

Szczegóły i informacje tel. 0157 8030 5462