Aktualności- najbliższe spotkanie

 Bardzo prosimy o przemyślenie każdego zgłoszenia,
a w przypadku rezygnacji o pilne powiadomienie.

_____________________________________________________________

Sesja weekendowa „Cała Piękna”

 

Co chcemy powiedzieć, kiedy mówimy o Maryi, że jest cała piękna?

Skąd czerpiemy to przekonanie? Czy nie jest to jedynie nasza pobożna insynuacja, wymysł naszej maryjnej religijności, wytwór ckliwego sentymentalizmu?

Tytuł Cała Piękna nie jest dewocyjnym pomysłem. Nie wytworzyła go ludzka pobożność. Ma korzenie głęboko biblijne. Wyrósł z głębi stronic Pisma Świętego. Tylko Biblia może nam odpowiedzieć na pytanie: co to znaczy, że Maryja jest cała piękna? Gdy ją czytamy, odsłania nam stopniowo piękno Maryi, podobnie jak odsłania się ikona w trakcie pisania. W Słowie jak w lustrze możemy zobaczyć Jej piękne oblicze, które podnosi nas, gdy zmizerowani pochylamy twarz ku ziemi. Przywraca nadzieję, gdy już się sobie nie podobamy,nie wierzymy, że Bóg ukrył w nas cząstkę swego Boskiego piękna. Bóg podarował nam Maryję, aby Jej piękno wlewało w duszę nadzieję, że także w nas może się odsłonić „wieczny pozór piękna”.

Pójdziemy drogą, która dla Maryi była umiłowana.

Na niej odsłoniło się całe Jej piękno. Tradycja nazwała ją lectio divina.

 

Sesję poprowadzi ks.dr Krzysztof Wons SDS -dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, znany rekolekcjonista, wykładowca, kierownik duchowy, autor licznych książek, redaktor naczelny „Zeszytów Formacji Duchowej”.

Liczba miejsc ograniczona.

Opłata 95 € obejmuje noclegi, posiłki, opłatę za sesję.

Udział w sesji bez noclegów i wyżywienia 40 euro.

W programie: konferencje wprowadzające, czas modlitwy Słowem, Eucharystia, możliwość rozmowy z kierownikiem duchowym, adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Zgłoszenia: Żaneta Klonkowska

kom: 015780305462

e-mail: poczta@szkola-modlitwy.de

Rekolekcje odbędą się w Ośrodku Ruchu Światło- Życie „Marianum”

Zapraszamy