obraz2, 2016.05.12 o 08:09 #2

 

 Witamy na stronie informacyjnej
Szkoły Modlitwy Słowem Bożym.

Głównym zadaniem strony  jest przekazywanie wiadomości
o planowanych w Szkole Modlitwy sesjach  i rekolekcjach,
oraz relacje z odbytych spotkań.

 

Szkoła Modlitwy Słowem Bożym
działa od 2014 roku. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie Szkoły są:
Jadwiga Zielińska oraz Żaneta Klonkowska.